Biomass heating devices and environmental machines

VETO 500 kW-stokerikattila läpi VTT:n testistä

20160413100701123_0001 20160413100833150_0001

Ala-Talkkarin VETO 500 kW-stokerikattila/polttolaiteyhdistelmä saavutti maaliskuussa 2016 standardi EN 303-5:2012 mukaan VTT:llä tehdyssä testissä (Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos) täydellä/-osateholla noin 93% hyötysuhteen. Saksassa sekä Hollannissa vaatimuksena oleva pienhiukkasten päästöraja 20 mg/Nm³ myös alittui. Näillä testaustuloksilla saatiin myös markkinakelpoisuus Englantiin sekä Tanskaan, joilla on erikoisvaatimuksia ko standardista poiketen.

at_webmaster

View more posts from this author