Veto Cont L ja D (double)

Veto Cont L ja D-lämpökeskukset

Veto Cont L ja D-lämpökeskukset

Veto Cont L ja D-lämpökeskukset on eri­tyi­sesti läm­pöy­rit­tä­jille ja teol­li­suu­delle suun­nattu läm­mön­tuo­tan­non rat­kaisu. Veto Cont L on par­haim­mil­laan alue­läm­pö­kes­kuk­sena tai suur­ten kiin­teis­tö­jen läm­mön­tuot­ta­jana. Veto Cont L mal­leja val­mis­te­taan 500 kW:sta aina 990 kW:n asti ja Veto Cont D (D=double eli tupla­kontti) mal­leja aina 2000 kW teho­luok­kaan asti.

Tek­ni­set tie­dot (L ja D):

Teho­luokka: 500‑2000 kW
Sii­lon tila­vuus: 40–120 m³
Ulko­mi­tat, L-malli: 4,5  x 12m (kor­keus 4,5 m)
Ulko­mi­tat, D-malli: 2 kpl x 4,5 x 12 m (kor­keus 4,5 m)
Paino: –

Kontti valmistettu teräsrakenne-standardin EN 1090 mukaisesti

Perus­pa­ketti sisältää:

Veto-stokerikattila (kat­ti­lat), Pai­neil­ma­nuo­hous,  Savu­kaa­su­puh­dis­tin, Vesi­jääh­dyt­tei­nen ja liikkuva-arinainen pol­tin, Polt­ti­men jääh­dy­tys­pumppu, Jousi­pur­kain (polt­to­laite) L-mallissa , Kola­pur­kain (pol­to­laite) D-mallissa, Sul­kusyö­tin, 2-osainen tuh­ka­ruuvi, Veto Cont­rol XL-ohjauskeskus, Syty­ty­sau­to­ma­tiikka, Etä­käyttö, GSM-hälytys, Kui­viin­kie­hun­ta­suoja, 1 x putkilähtö/-paluu eris­tet­tynä, Varo­vent­tii­lit, Täyt­tö­ryhmä, Ilmaus­vent­tiili, Paisunta-astia lämmityskattilalleLisä­va­rus­teet:Tuhka-astia,Lisä­put­ki­läh­döt,Kier­to­ve­si­pumppu,Ener­gia­mit­tari,Läm­mön­vaih­din,Konvektio-osan tuhkaruuvit

Lisävarusteet:

Tuhka-astia,

Lisäputkilähdöt,

Sekoitusventtiili,

Kiertovesipumppu,

Energiamittari,

Lämmönvaihdin,

Konvektio-osan tuhkaruuvit,

Lisää kuvia Veto Cont D-lämpökeskuksesta:

Video Veto Cont D-lämpökeskuksesta:

https://youtu.be/1WYM7S1goPs

Lue/lataa tästä Veto Cont-lämpökeskukset esite: