Veto 120

Hakekattila Veto 120 kW

Veto 120 kW-stokerikattila (hake)

Ala-Talkkarin Veto 120 hakekattila (stokerikattila) on tar­koi­tettu ensi­si­jai­sesti maa­ti­lo­jen sekä suurempien ­kiin­teis­tö­jen läm­mi­tyk­siin. Uusi puna-musta väri­val­mis ulko­kuori takaa sil­mää miel­lyt­tä­vän ulko­näön. Myös mit­tari sekä luu­kut ovat entistä käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­mät. hakekat­ti­lan käti­syys on vapaasti asiak­kaan valit­ta­vissa (esim. palo­pää vasem­malla, oikealla tai edessä). Käyttäjäystävällisyyden sekä muunneltavuuden ansiosta Veto 120 hakekattila (stokerikattila) on varma ja koti­mai­nen valinta.

 

Tekniset tiedot:

Pituus, ulko­mitta: 1340 mm

Leveys, ulko­mitta: 820 mm

Kor­keus, ulko­mitta: 1580 mm

Savu­kaa­su­yhde: Ø 193,7 mm

Savu­kaa­su­yh­teen kor­keus lat­tiasta (kes­kelle yhdettä): 180 mm

Käyttövesikierukka: –

Lämmityspiirin lähdöt: 2 x 2″

Sekoitusventtiili: 1 kpl vakiona

Sähkövastusliitäntä: –

Nimellisteho: 120 kW

Paino: 880 kg

Vesitilavuus: 385 l

Lisävarusteet:

Toinen sekoitusventtiili,

Tuh­ka­ruuvi,

Pai­neil­ma­nuo­hous,

Lisää kuvia Veto 120 stokerikattilasta:

PDF-mittakuvia Veto 120 stokerikattilasta:

Veto 120, syöttö vasemmalla, hoito edessä

Veto 120, syöttö edessä, hoito vasemmalla