ATS 250­ (1-torvinen­ V-lumilinko)

Ala-Talkkarin ATS 250 lumilinko­ (1-torvinen­ V-linko)

Hankkija_rgb

ats 250 V-lumilinko (Ala-Talkkari)

 

Vankka lapasyöttöinen 1-torvinen V-lumilinko, joka on tehty lumien raivaukseen ahtaammissa paikoissa, joissa lumisuihkua on ohjailtava. Käännettävät kulutusterät ovat Hardox 500-kulutusterästä ja niiden kulutusvara terien nopeammin kuluvissa etuosissa on suurempi kuin takaosan. Takaterä on pulttikiinnitteinen. Lumilingon toiminta on varmistettu siipien polyeteeni pinnoitelevyillä. Pinnoite vaimentaa lumilingon ääntä ja lumen raivaustyön aloittaminen ja lopettaminen helpottuu, kun roiskeet ja lumi eivät  tartu siipiin.

 

Tek­ni­set tie­dot, ATS 250:

Työ-/kuljetusleveys mm: 2500

Val­li­leik­ku­rilla varus­tet­tuna mm: 2600

Höy­läys­le­veys mm: 2500

Tehon tarve kW: 55–80

Paino kg: 760

Syöt­tö­ruu­vin hal­kai­sija mm: hal­kai­sija 760, syöttölavat

Heit­to­sii­pien määrä/vahvuus mm: 4/10

Heit­to­kam­mion hal­kai­sija mm: 800

Pto akse­lin kor­keus maasta mm: 440

Heit­to­kam­mion syvyys mm: 310

Heitokammion materiaali: Hardox 400

3-pistekiinnitys/A-kehikko: KAT 2/on

Kään­net­tävä terä: sileä/hammastettu

Terä­ma­te­ri­aali mm: Har­dox 500/14

Ruu­vi­kiin­nik­kei­nen takaterä/materiaali/mm: on/Hardox/400/12

Ura-akseli: 1 3/4

Polye­tee­ni­pin­noite sii­piin: kyllä

Nive­lak­seli sisäl­tyy toimitukseen/tyyppi: kyllä/EGT 80

Lisä­va­rus­teet, ATS 250:

Pyörävarustus (ei kääntyvä),

Hydraulinen lipan ohjaus,

Vallileikkuri,

Lastausjatke lumitorveen

Kuvia  ATS 250 lumilingosta:

Lue/lataa tästä Lumilingot ja hiekoittimet-esite: