Veto 100

Lämmityskattila, Veto 100 kW-stokerikattila

Veto 100 kW-stokerikattila (turvekattila)

Ala-Talkkarin Veto 100 sto­ke­ri­kat­tila (lämmityskattila) on tar­koi­tettu ensi­si­jai­sesti maa­ti­lo­jen sekä ­kiin­teis­tö­jen läm­mi­tyk­siin. Uusi puna-musta väri­val­mis ulko­kuori takaa sil­mää miel­lyt­tä­vän ulko­näön. Myös mit­tari sekä luu­kut ovat entistä käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­mät. Kat­ti­lan käti­syys on vapaasti asiak­kaan valit­ta­vissa (esim. palo­pää vasem­malla, oikealla tai edessä). Vakio­va­rus­teena kat­ti­lassa on teho­kas käyt­tö­ve­den tuotto. Kom­pak­tin kokonsa sekä laa­jan vesi­ti­lansa ansiosta Veto 100 sto­ke­ri­kat­tila on varma ja koti­mai­nen valinta.

 

Tekniset tiedot:

Pituus, ulko­mitta: 1340 mm

Leveys, ulko­mitta: 820 mm

Kor­keus, ulko­mitta: 1580 mm

Savu­kaa­su­yhde: Ø 193,7 mm

Savu­kaa­su­yh­teen kor­keus lat­tiasta (kes­kelle yhdettä): 180 mm

Käyttövesikierukka: 1 kpl vakiona

Lämmityspiirin lähdöt: 2 x 2″

Sekoitusventtiili: 1 kpl vakiona

Sähkövastusliitäntä: 1 kpl vakiona,

Nimellisteho: 100 kW

Paino: 900 kg

Vesitilavuus: 475 l

Lisävarusteet:

Toi­nen käyttövesikierukka,

Toi­nen sekoi­tus­vent­tiili (suntti),

Läm­pö­pa­roni,

Tuh­ka­ruuvi,

Pai­neil­ma­nuo­hous

Lisää valokuvia Veto 100 stokerikattilasta:

PDF-mittakuvia Veto 100 stokerikattilasta:

Veto 100, syöttö vasemmalla, hoito edessä

Veto 100, syöttö edessä, hoito vasemmalla